Szemelvények legutóbbi Örömünnepünk tartalmából

2015. június 01. - Magyar Spirituális Egység Közössége

avian_szimbolum1.jpg


Az AVIÁNOK köszöntője

„Szeretettel köszöntünk Benneteket. A béke és a boldogság érzéseivel érkeztünk Hozzátok a feltétlen

szeretet bőségének egy világából. Örömünk a Teremtővel való egységünk tudatából fakad, és teljes

szívünkkel szeretünk Benneteket. Nagyon ősi az a szeretet-kapcsolat, ami közöttünk van, hiszen régóta

ismerjük egymást a Felsőbb Énjeitekkel. Bár nagyon kevés olyan szokásunk van, mint Nektek, mégis

minden tiszteletünk a Tiétek, mert Ti vagytok azok a csodálatos, erős és bátor Lények, akik egy –

számotokra most nem látható - életpillanatban önként vállaltátok, hogy bizonyos lélekrészeitekkel

leszülettek és megtartjátok a Fényt ezen a bolygón, a legtöbb jó érdekében. Tudjuk, hogy mindent

megtettetek azért, hogy sikerrel járjatok és most azért jöttünk el Hozzátok, mert ez a „sivatagi

megpróbáltatás” lassan véget ér. Ajándékot és segítséget hoztunk mindazoknak, akik kérik és

elfogadják ezt tőlünk. A bőség, az öröm és a béke Fénycivilizációja születik meg most a Földön

általatok. Megtiszteltetés számunkra, ha segíthetünk ebben, különösen most, hogy a Hosszú Sötétség

korszaka véget ér. Ez a Ti bolygótok és a megoldások kódjait Magotokban hordozzátok. ÖnMagotok

Fénye ott mosolyog a Szívcsakrátokban, és felébredt. Örüljetek velünk! Azért jöttünk, hogy segítsünk

Nektek felfedezni azt a szeretetet és teremtőképességet, amely mindig is Bennetek volt. Ez a két dolog

– tehát a feltétlen szeretet és a teremtőképesség - EGYÜTT alkalmazva AZ ÖRÖM BŐSÉGÉT

valósíthatja meg a Számotokra. Ez összefoglalja mindazt, amire vágytok. Köszöntünk hát Benneteket

itt és most, az Öröm Bőségének Örömünnepén!”

………………………………………………………..

Bőségben a Földön  -  közös imagináció

Képzeletünket használva ismét EGYSÉGBEN, közös szándékkal teremtettünk. Miután kiterjesztettük

a terünket az egész naprendszerre, összehangolt, közös imaginációnkkal megéltük és éreztük azt a

bőséget, amire vágyunk. Teremtésünket az alábbi sorok vezették:


„Most pedig látjuk, ahogy…

 •  Mindannyiunk életébe beáramlott az önszeretet és önelfogadás képessége, mert felismertük,

             hogy kik vagyunk. Megértettük, hogy mindaz a jóság és szeretet, amire kívülről vágytunk, az

             mindig is bennünk volt.

 

 •  Mindannyian könnyedén és folyamatosan a feltétlen szeretet állapotában élünk. Minden

             családtagunk megtapasztalja a szeretet és a figyelem ajándékának bőségét. Nagyon sok

             szeretetet kapunk és adunk.

 

 •  Mindenki számára elérhetővé váltak a magas minőségű termékek és szolgáltatások,

             egészséges élelmiszerek és ivóvíz, megfelelő ruházat, ingyenes közlekedés és energia,

             spirituális igazságokra alapozott kultúra és nagyszerű lakhatási lehetőségek. Mindenkinek

             reális lehetősége van anyagi bőségben élni úgy, hogy közben nem kell kizsákmányolnia sem

             ÖnMagát, sem másokat.

 

 •  Bőségesen van időnk ÖnMagunkra és egymásra, így a türelem szerves részévé vált az

              életünknek és a gondolkodásunknak. Mindenre jut elég idő.

 

 •  Gyermekeink is minőségi időt kapnak tőlünk, elegendő figyelmet, megértést, támogatást és

              sok-sok ölelést. Rendelkezésükre bocsátjuk a fejlődésükhöz szükséges tereket és energiákat. A

              leszülető Lények már nem kapnak memória blokkolást, így hatalmas tudással és

              önbizalommal érkeznek a családokba.

 

 •  A gyermekek megbízhatnak a szüleikben, a nők és a férfiak pedig egymásban. Rengeteg

             bizalom áramlik a szülők és a gyermekek között. Mindenki felelősséget vállal ÖnMaga és

             mások jóllétéért - szeretetből.

 

 •  Minden oktatás és tudás ingyenesen elérhető bárki számára, és a lakosság felé szabadon

              áramlanak a szükséges és igaz adatok az egészségről, a spirituális és energetikai valóságról, a

              történelemről és a saját lakóhelyük, országuk valós állapotáról, illetve a közérdekű

              problémákról, amelyek megoldásában részt vehetnek.

 

 •  Az egészségügyi problémákat minden országban megelőzéssel kezelik, tehát nem utólag és

             nem tünetileg. Mindenhol biztosítva van a legkorszerűbb, ingyenes egészségügyi ellátás.

 

 •  Minden állatnak bőségesen jut biztonságos és megfelelő élettér, ahol szabadon élhet az emberi

             gondoskodás mellett. Mindenhol megszűnt az érző állatok fogyasztása és kizsákmányolása.

 

 •  Minden ország adósságait eltörölték és megszűnt a készpénzhiány, amit mesterségesen

              tartottak fenn. Bőven van pénz mindenre, így az öröm közösségi megélésére és a pihenésre is.

              Virágzik a kultúra és a művészek is szabadon alkothatnak, kibontakoztatva tehetségüket.

 

 •  Fénytestvéreink fejlett technológiáival megtisztítottuk a Föld légterét, a tengerek és folyók

              vizeit, illetve méregtelenítettük a termőföldeket és az emberek fizikai testét is. Különösen

              örömteli, hogy a legkorszerűbb földön kívüli technológiákkal sikerült meggyógyítani

              mindenkit a mentális sérülésektől és az önkényes beavatkozások következményeitől. A

              bűnözés is megszűnt, mert szeretettel és hozzáértéssel kezelték.

 

 •  A korábban elnyomott feltalálók műszaki és egyéb találmányai eddig soha nem látott

              életminőséget biztosítanak minden Földlakó számára. A problémás életterületek kezelésébe a

              tehetséges fiatal gyermekeket is bevonják, így intelligenciájukkal és rugalmasságukkal példát

              mutatnak a felnőtteknek. Ez biztosítja, hogy a felmerülő nehézségeket a társadalom gyorsan és

              nagyon eredményesen kezelni tudja.

 

 •  Mindenki, aki kéri, egyénre szabott és hozzá értő segítséget kap saját spirituális fejlődéséhez,

              illetve a felemelkedés megvalósításához.

 

 •  Minden elnyomás, háború és rejtett befolyásolás teljesen megszűnt, és az egész Emberiség

              örömben, szabadságban és békében él a szabad Földön. Égi fénytestvéreink űrhajói is

              szabadon közlekednek a Föld légterében és minden ember szeretettel fogadja Őket. A Föld

              lakói megtanultak szeretetben, testvériségben élni egymással és a többi Fénycivilizációval. Az

              egész Naprendszer összes fénylénye a szív örömének bőségében él, békében ÖnMagával és

              minden létezővel.

Most hozzátok vissza a tudatosságotok középpontját a testetekbe, érzékeljetek újra a 3. dimenziós

jelenben, és éljetek a szeretetben.”      

(Csodás élmény volt. Bárki elvégezheti ezt az imaginációt utólag, otthon is.)